+48 604 082 196   |   adam.szeiba@gmail.com

regulamin

 

 1. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem i jego akceptacją.

 2. Gwarancją rezerwacji jest wpłata bezzwrotnego zadatku w wysokości 30%.
  Na rachunek bankowy  22 1090 1102 0000 0001 4838 2644
  W tytule przelewu należy podać Imię i nazwisko, datę pobytu, liczbę osób.

 3. Opłatę za pobyt oraz opłatę klimatyczną wg. taryfy obowiązującej w Urzędzie Gminy Puck należy uregulować gotówką w dniu przyjazdu.

 4. Nie dokonujemy zwrotu pieniędzy ani wpłaconego zadatku w razie nie dotrzymania podanego terminu pobytu lub rezygnacji jeżeli wczasowicz wyjedzie z własnej woli w trakcie trwania wypoczynku.

 5. Za niewykorzystany pobyt nie przysługuje zwrot kosztów.

 6. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00 w dniu przyjazdu i kończy o godz. 10:00 w dniu wyjazdu.

 7. Podczas meldowania przekazane zostaną informacje o wyposażeniu domku wraz ze sprawdzeniem stanu technicznego pomieszczeń i wyposażenia.

 8. Kaucja w wysokości 1000 zł pobierana jest gotówką w dniu przyjazdu i zwracana po sprawdzeniu stanu domku przez gospodarza ośrodka przy wymeldowaniu.

 9. Goście korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych.

 10. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i e-papierosów.

 11. W przypadku opuszczania obiektu uprasza się gości o:
  - zamykanie okien,
  - wyłączanie TV,
  - zakręcanie kranów instalacji wodociągowej,
  - wyłączanie światła

 12. Każdorazowo Gość opuszczając domek powinien sprawdzić czy drzwi są zamknięte.

 13. Ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy zgłaszać bezpośrednio gospodarzowi ośródka niezwłocznie po zaistnieniu przyczyny zgłoszenia.

 14. Uprasza się o właściwe przechowywanie i zabezpieczanie rzeczy wartościowych oraz pieniędzy. Właściciele obiektu nie odpowiadają za utratę i uszkodzenia mienia tj: parkujące samochody oraz pozostawione przedmioty wartościowe w domkach.

 15. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za przekazane mienie oraz za ewentualne szkody wyrządzone na terenie domku i jego otoczenia. Szkody powstałe z winy gości rozliczane są na miejscu.

 16. Cisza nocna trwa od godziny 22.00 do 6.00 dnia następnego.

 17. Ośrodek gwarantuje dwa bezpłatne miejsca parkingowe dla każdego domku.

 18. Przed opuszczeniem domku należy posprzątać zajmowany domek.

Copyright: Domki Stella Puck. Komfortowe Domki nad Zatoką Pucką.